Publications

SPPD informacinis 2014 metų leidinukas (Download)


 

Lietuva jiems tapo namais (Download)


 

Tremtinių grąžinimo į Lietuvą procesas tęsiamas

Download


 

Prieglobsčio prašytojų įgalinimas - gerosios praktikos sukūrimas

DownloadNekasdieniška pabėgėlių kasdienybė Lietuvoje

Download


Tremtinių į Lietuvą procesas tęsiamas

Download


 

Metodinės rekomendacijos skirtos prieglobstį smurto šeimoje aukoms teikiančių organizacijų darbuotojams ir savanoriams, kaip dirbti su smurto šeimoje aukomis ir jų aplinka

Download


Metodinės rekomendacijos skirtos krizių centrų, atsakančių į Nemokamos pagalbos linijos skambučius, darbuotojų ir Savanorių komandoms, kaip dirbti su smurto šeimoje aukomis ir jų aplinka

Download


Pabėgėlių integracijos procesų tyrimas. Valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai efektyvumo įvertinimas (tyrimo ataskaita)

Download


Vaikų dienos centruose teikiamų socialinių paslaugų įvairovės ir kokybės, darbo su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais veiksmingumo įvertinimas (tyrimo ataskaita)

Download 


 

Informacija apie valstybės paramą prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai (atmintinė)

Download


 

Last updated: 22-04-2022