2007

Metodinės rekomendacijos skirtos prieglobstį smurto šeimoje aukoms teikiančių organizacijų darbuotojams ir savanoriams, kaip dirbti su smurto šeimoje aukomis ir jų aplinka

Download


Metodinės rekomendacijos skirtos krizių centrų, atsakančių į Nemokamos pagalbos linijos skambučius, darbuotojų ir Savanorių komandoms, kaip dirbti su smurto šeimoje aukomis ir jų aplinka

Download


Pabėgėlių integracijos procesų tyrimas. Valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai efektyvumo įvertinimas (tyrimo ataskaita)

Download


Vaikų dienos centruose teikiamų socialinių paslaugų įvairovės ir kokybės, darbo su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais veiksmingumo įvertinimas (tyrimo ataskaita)

Download 


 

Last updated: 22-04-2022