Leidiniai

2016 METŲ LEIDINIAI

 

SPPD informacinis 2016 metų leidinukas

 

Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai (Mokymų programos metodologija) 

 

Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai (Metodologijos santrauka)

 

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programa: dažniausiai užduodami klausimai

 


2014 METŲ LEIDINIAI

 

SPPD informacinis 2014 metų leidinukas

 


2013 METŲ LEIDINIAI

 

Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos tyrimas

 

Lietuva jiems tapo namais

 


2012 METŲ LEIDINIAI

 

Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis (metodinė medžiaga socialiniams darbuotojams)

 

Tremtinių grąžinimo į Lietuvą procesas tęsiamas

 


2008 METŲ LEIDINIAI

 

Psichologinė pagalba telefonu (mokymo programa, skirta krizių centrų, atsakančių į nemokamos pagalbos linijos skambučius, darbuotojams ir savanoriams)

 

Prieglobsčio prašytojų įgalinimas - gerosios praktikos sukūrimas

 

 Nekasdieniška pabėgėlių kasdienybė Lietuvoje

 

 Tremtinių į Lietuvą procesas tęsiamas

 


 2007 METŲ LEIDINIAI

 

Metodinės rekomendacijos skirtos prieglobstį smurto šeimoje aukoms teikiančių organizacijų darbuotojams ir savanoriams, kaip dirbti su smurto šeimoje aukomis ir jų aplinka

 

Metodinės rekomendacijos skirtos krizių centrų, atsakančių į Nemokamos pagalbos linijos skambučius, darbuotojų ir Savanorių komandoms, kaip dirbti su smurto šeimoje aukomis ir jų aplinka

 

Pabėgėlių integracijos procesų tyrimas. Valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai efektyvumo įvertinimas (tyrimo ataskaita)

 

Vaikų dienos centruose teikiamų socialinių paslaugų įvairovės ir kokybės, darbo su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais veiksmingumo įvertinimas (tyrimo ataskaita)

 


2006 METŲ LEIDINIAI

 

Informacija apie valstybės paramą prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai (atmintinė)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-21