Tarptautinis bendradarbiavimas

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas aktyviai bendradarbiauja su socialinių paslaugų srities specialistais, partneriais ir kolegomis užsienyje. Rengiamose konferencijose ir seminaruose dalinamasi dvišale patirtimi įstaigų licencijavimo, socialinių paslaugų ir globos srityse, kitais svarbiais socialinės gerovės kėlimo klausimais. 

 

Pažintinis vizitas Madride (Ispanija)

2009 m. sausio 26–29 dienomis Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus pavaduotoja Eglė Kuisienė dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo finansuotame pažintiniame vizite Madride (Ispanija). Vizitą organizavo Ispanijos Valstybinė Įdarbinimo organizacija, Tarpinstitucinių ryšių ir teisės departamentas. Pažintiniame vizite dalyvavo 12 atstovų (iš Danijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Olandijos, Lenkijos, Turkijos ir Lietuvos) bei priimančios organizacijos atstovai iš Ispanijos. Vizito metu buvo dalinamasi patirtimi bei gerosios praktikos pavyzdžiais žmonių su negalia įdarbinimo / integravimo į darbo rinką klausimais. Pramešimus apie naujos mokymo sistemos, pasirengiant į(si)darbinimui, diegimą Ispanijoje skaitė Valstybinės įdarbinimo organizacijos atstovai. Vizito dalyviai taip pat pristatė savo atstovaujamas institucijas bei situaciją, kas yra nuveikta jų šalyse neįgaliųjų integracijos į darbo rinką aspektu. Aplankytos šios organizacijos: * Technosite (Fundosa Group) – http://www.technosite.es/http://www.grupofundosa.es/. Organizacija yra sukūrusi novatoriškus žmonių su regėjimo, klausos bei kitomis negalėmis integravimo i darbinę veiklą modelius. ** Institute for Women / Training center of the program SARA. Nevyriausybinės organizacijos CEPAIM projektas skirtas moterų imigrančių integracijai vykdomas kartu su Moterų institutu, Europos Socialiniu fondu bei Raudonuoju kryžiumi. *** Labour Foundation for Building – http://www.fundacionlaboral.org/. Atskirų rizikos grupių asmenų profesinis orientavimas, akreditavimas bei integravimas į darbo rinką. **** Norte Joven Assosiation. Problematiško jaunimo ugdymas, psichologinis parengimas ir integracija. Pažintinio vizito metu įgyta patirtis turės įtakos ateityje institucijai inicijuojant panašius projektus. Paminėtina, jog departamentas sekančiais metais turi ketinimų organizuoti pažintinį vizitą Lietuvoje.

 

Mokymai Bergene (Norvegija): vaikų globos įstaigų auditavimas

2009 m. sausio 25–29 dienomis Bergene vyko mokymai „Vaikų globos įstaigų auditavimas", kurių tikslas – suteikti žinias, reikalingas vertinant globos institucijų pasirengimą ir gebėjimus vykdyti vaikų globą. Norvegijos vaiko ir lygių galimybių ministerijos ir Baltijos šalių tarybos kvietimu šiuose mokymuose dalyvavo Įstaigų priežiūros skyriaus vedėjas V. Bagdonas, Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas M. Dičkus ir departamento direktoriaus pavaduotojas V. Labunskas. Mokymų metu buvo organizuotos teorinės paskaitos, grupės darbas rengiant tam tikras užduotis bei tikrų audito procedūrų inscenizavimas. Mokymus sudarė įvairios temos, atitinkančios įvairius audito proceso etapus: - bendri monitoringo bruožai, tikslai;- pasiruošimas apsilankymui įstaigoje;- pasiruošimas interviu su darbuotojais ir vaikais;- interviu su vaikais pravedimas;- užduočių suformulavimas ir rezultatų palyginimas su užduotimis;- rekomendacijų globos įstaigai formulavimas. Mokymų metu mūsų grupės nariai gavo daug teorinių žinių apie audito procesą, jo stadijas, pagrindinius pasiruošimo auditui darbus, užduočių formulavimą, išvadų formulavimą, interviu technikas, taip pat parengė ir mokymų dalyviams bei lektoriams pristatė 3 grupės atliktas užduotis: „Audito temų ir užduočių suformulavimas", „Pasiruošimas auditui – klausimų ir tvarkaraščio sudarymas" bei „Nustatytų neatitikimų formulavimas". Mokymų metu dalyviams bei Norvegijos valstybinių institucijų atstovams buvo pristatyta Lietuvos vaikų globos įstaigų kontrolės sistema. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-01