Ūkio subjektų priežiūra

Kontroliniai klausimynai:

https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/metodines-rekomendacijos


Atrankos kriterijai:

Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos, teikiant licencijuotas socialinės globos paslaugas, patikrinimų atrankos tvarkos aprašas 


Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų


Veiklos tikslai, uždaviniai, kriterijai Ūkio subjektų priežiūros srityje


Sprendimas ūkio subjekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 37 straipsnio 5 dalis VIII-1234 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (e-tar.lt))