Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-182 „Dėl socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2021 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. A1-273 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos"

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  2023 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-735 „Dėl  Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“

 

Atnaujinimo data: 2024-01-23