Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  duomenų apsaugos pareigūnas (DAP). Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Duomenų apsaugos pareigūnas – Laimonas Marcinkevičius.

El. paštas [email protected] , tel. nr. 8 616 02000.


Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 

Svetainės www.sppd.lrv.lt privatumo politika

Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimas 2019

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimas 2021

Prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma

Įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-25