Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė (arba);

1.3. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – socialinių paslaugų organizavimo ar teikimo srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

FUNKCIJOS

2. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

4. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

9. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

10. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Organizuoja valstybės socialinių programų priemonių projektų (paraiškų) formaliųjų kriterijų atitikties ir ekspertinius vertinimus, paraiškų vertinimo duomenų apdorojimą.

12. Koordinuoja Įstaigos veiksmus dėl Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinės sistemos (SoPas) naudojimo, vystymo ir palaikymo.

13. Dalyvauja derinant valstybės socialinių programų priemonių konkursų nuostatus.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.