Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

1.3. studijų kryptis – teisė (arba);

1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

1.9. darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;

1.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS

3. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Prireikus vadovauja įstaigai.

5. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

8. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

9. Koordinuoja ir kontroliuoja socialinių paslaugų kokybės vertinimą, priežiūrą ir kontrolę valstybės ir vietos savivaldos lygmenimis.

10. Koordinuoja ir kontroliuoja socialinių darbuotojų atestavimą bei socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo organizavimą.

11. Koordinuoja įgyvendinamų valstybės socialinių programų, atitinkamų priemonių finansavimo klausimus.

12. Koordinuoja ir kontroliuoja Įstaigai pavestų valstybės socialinių programų, priemonių ir projektų įgyvendinimą bei monitoringą.

13. Koordinuoja ir kontroliuoja licencijų teikti socialinę globą išdavimą ir jų tikslinimą.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.