Atsakingi už korupcijos prevenciją

Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už korupcijos prevenciją atsakinga Administravimo skyriaus patarėja Regina Voverytė-Šimkienė, tel. +370 615 99793, el.paštas: [email protected]

Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę yra paskirta Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Indrė Krinickienė, tel. +370 658 82264, el. paštas: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-27