>
2022-11-09

Akredituojama socialinė reabilitacija žmonėms su negalia: kokybiškesnės paslaugos, paprastesnis finansavimas

Nuo 2023 metų pradžios socialinė reabilitacija žmonėms su negalia bendruomenėje, kaip ir kitos akredituotos paslaugos, pavyzdžiui, vaikų socialinė priežiūra dienos centruose, bus akredituojama ir finansuojama iš valstybės dotacijų savivaldybėms ir savivaldybių biudžetų lėšų. Socialinės reabilitacijos negalią turintiems gyventojams bendruomenėje paslaugas priskyrus socialinės priežiūros paslaugoms, didės šių paslaugų žmonės su negalia prieinamumas, kokybė, finansinis užtikrintumas.

Iki šiol socialinė reabilitacija žmonėms su negalia buvo organizuojama paskirstant valstybės biudžeto lėšas savivaldybėms (20 proc. prie skirtos valstybės biudžeto sumos prisideda ir savivaldybės) bei savivaldybėse organizuojant projektų atrankos konkursus. Deja, tai neužtikrindavo paslaugų tęstinumo, kokybės ir finansavimo tvarumo.

Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinę reabilitaciją žmonėms su negalia, turi pateikti prašymą ir kitus dokumentus savivaldybei. Taip galės gauti teisę šias paslaugas teikti 3 metų laikotarpiui su galimybe jį pratęsti.

Vaikų dienos centrai buvo pirmieji, kurie pradėjo teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas. Nuo 2022 m. pradžios visos socialinės priežiūros paslaugos (iš viso 12 paslaugų) teikiamos tik akredituotos, jos finansuojamos iš savivaldybių ir valstybės biudžetų.

Akredituojamoms socialinės priežiūros paslaugoms priskiriamos:

  • pagalba į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims ar šeimoms;
  • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas (šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, dienos centre ar asmens namuose);
  • neįgaliųjų, senyvo amžiaus ar socialinę riziką patiriančių asmenų ir šeimų apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
  • laikinas apgyvendinimas nakvynės namuose;
  • intensyvi krizių įveikimo pagalba (įvykio vietoje, socialinių paslaugų įstaigos ir kt.);
  • laikinas apnakvindinimas laikino apnakvindinimo įstaigose;
  • psichosocialinė pagalba psichosocialinės pagalbos centre arba šeimos paramos centre;
  • pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
  • neįgaliųjų ar socialinę riziką patiriančių asmenų apgyvendinimas apsaugotame būste.

Atsižvelgiant į prekių ir paslaugų kaštų didėjimą, bazinių dydžių augimą, infliacijos augimą, darbo užmokesčio kilimą, reikalavimų darbuotojams ir paslaugų kokybei dėl akreditacijos didėjimą, tikimasi palaipsniui didinti šiai paslaugai skiriamą finansavimą.

Socialinę reabilitaciją teikia neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos (2022 m. – 327), paslaugas kasmet gauna apie 24,5 tūkst. žmonių su negalia ir jų šeimos narių. 2022 m. socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje iš valstybės biudžeto skirta beveik 5,13 mln. Eur, iš savivaldybių biudžetų – daugiau kaip 1 mln. Eur, 2023 m. planuojamas lėšų poreikis – 7 mln. Eur.