Aktualu pagalbos tarnyboms, ketinančioms teikti akredituotą pagalbą 2022 m.

Data

2021 11 24

Įvertinimas
0
11111.jpg
Aktualu pagalbos tarnyboms, ketinančioms teikti akredituotą pagalbą 2022 m.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas primena, kad pagalbos tarnybos, kurioms einamaisiais metais suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą, dėl lėšų akredituotai pagalbai teikti 2022 metais,  iki šių metų gruodžio 1 d. turi kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą, informuodamos apie 2022 metais planuojamą akredituotos pagalbos gavėjų skaičių, nurodydamos šio skaičiaus pagrindimą.

Pagalbos tarnybų, kurioms 2021 metais suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą, sąrašą galite rasti ČIA.

Prašome iki 2021 m. gruodžio 1 d. Departamentui elektroniniu paštu adresu sppd@sppd.lt pateikti atsakingo asmens pasirašytą formą PRIDEDAMA ČIA

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Socialinių programų skyriaus vyriausiąją specialistę Irmą Švabauskienę (tel. Nr. 8 658 82 112). 

Informacija renkama vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. A1-320 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su naujausiais 2021 m. rugpjūčio 19 d. pakeitimais), 5 punktu.