Aktualu socialinės globos įstaigoms – teisės aktų pakeitimai  

Data

2022 01 10

Įvertinimas
1
1111111.jpg

Informuojame apie socialinės globos įstaigoms aktualius teisės aktų pakeitimus, įsigaliojusius 2022 m. sausio 10 d.

1)    Sveikatos apsaugos ministro 2021-11-29 įsakymu Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ patvirtintame Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sąraše neliko 1.8 papunkčio ir pakoreguotas 2.2 papunktis. 

2)    LRV 2020-02-26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ atsirado papildoma sąlyga 3.1.1.2.2 papunktyje. 


SVARBU. Asmenis, turinčius iki šio nutarimo įsigaliojimo datos gautus teigiamus (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymus, kai šis tyrimas buvo atliktas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, kontaktiniu būdu aptarnauti ar paslaugas teikti galima 60 dienų nuo tokio tyrimo atlikimo dienos.

Primename, kad Socialinių paslaugų priežiūros departamento interneto svetainėje yra skelbiama su COVID-19 ligos prevencija / valdymu susijusi informacija: ČIA