Informacija NVO, norinčioms teikti subsidijų paraiškas kompensuoti dėl COVID-19 sukeltų pasekmių patirtas neplanuotas išlaidas

Data

2021 11 26

Įvertinimas
3
www.png

Atnaujinta informacija socialines paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, norinčioms teikti subsidijų paraiškas kompensuoti dėl COVID-19 sukeltų pasekmių patirtas neplanuotas išlaidas.

Kvietimas teikti paraiškas galioja, kol pagal gautas paraiškas gauti subsidiją bus paskirstyta visa subsidijoms skirta valstybės biudžeto lėšų suma arba kol Lietuvos Respublikos teritorijoje bus atšaukta ekstremalioji situacija, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 3 d.

Pagalbos priemonės tikslas – padėti socialines paslaugas teikiančioms ir Apraše nustatytus kriterijus atitinkančioms NVO užtikrinti visuomenei teikiamų paslaugų tęstinumą, finansuojant NVO dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) sukeltų pasekmių patirtas išlaidas.

Galimi pareiškėjai – Juridinių asmenų registre NVO žymą įregistravusios ir socialines paslaugas teikiančios NVO, kurios atitinka bent vieną kriterijų nurodytą Aprašo 8.1 arba 8.2 papunktyje ir bent vieną kriterijų nurodytą 8.3. papunktyje.

Galimos skirti subsidijos dydis

NVO, kurios 2020 metų arba 2019 metų pajamos yra:

- didesnės nei 1 000 (vienas tūkstantis) Eur, bet ne didesnės nei 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 500 (penki šimtai) Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur;

- didesnės nei 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 1 001 (vienas tūkstantis vienas) Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur;

- didesnės nei 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 1 001 (vienas tūkstantis vienas) Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.

Pagalbos priemonei numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3 500 000 (trys milijonai penki šimtai tūkstančių) Eur valstybės biudžeto lėšų.

Subsidijos panaudojimo trukmė – iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

Visą informaciją rasite ČIA.

Teisės aktą rasite ČIA.