Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams), ir jų šeimų nariams, finansavimo 2022 metais projektų atrankos konkursas

Data

2021 10 18

Įvertinimas
0
silhouette-g4d4f50de1_1920.jpg

Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams), ir jų šeimų nariams, finansavimo 2022 metais projektų atrankos konkursas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 1.3.3 priemonę „Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams“, skelbia Projektų, skirtų Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams), ir jų šeimų nariams, finansavimo 2022 metais atrankos konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje(liudytojams), ir jų šeimų nariams.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, turinčios ne mažesnę kaip 5 metų darbo, teikiant kompleksines paslaugas smurto aukoms ir jų šeimų nariams, patirtį.

Konkursui numatyta skirti – 200 000 (du šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –

5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –

20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

KONKURSO FINANSUOTINOS VEIKLOS

1. teisinės konsultacijos;

2. psichologo konsultacijos;

3. socialinio darbuotojo arba socialinio pedagogo konsultacijos;

4. dailės terapijos taikymas;

5. neuroedukaciniai užsiėmimai;

6. psichoterapinė pagalba;

7. tėvystės įgūdžių stiprinimo grupių organizavimas;

8. informacijos apie projekto vykdymą sklaida (privaloma veikla).

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos nuo 2021 m. spalio 18 d. iki 2021 m. lapkričio 16 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 19 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia telefonais: 8 658 59 325,  8 620 14638. Taip pat konsultacijos teikiamos  raštu informacinėje sistemoje SOPAS.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. 8 658 82 154. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

KONKURSO NUOSTATAI

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7f2f222261311ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f59ffe74-9a8e-46fa-a091-e27e1f44c2d0