Kviečiame susipažinti su ne Europos Sąjungos šalių piliečių poreikių analizės tyrimo ataskaitomis

Data

2022 01 08

Įvertinimas
0
111.jpg

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM kartu su partneriais – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis – ir papildomu partneriu VŠĮ Diversity Development įgyvendina projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“.

I-asis šio projekto etapas baigtas įgyvendinti 2021 metų pabaigoje. 

Projekto pirmojo etapo metu VŠĮ Diversity Development Group tyrėjai kiekvienoje iš 6 savivaldybių atliko didelės apimties ne Europos Sąjungos šalių piliečių poreikių analizės tyrimą. 

Departamentas kviečia visus, besidominčius Projekto tematika ir problematika, susipažinti su tyrimo ataskaitomis, parengtomis atskirai kiekvienai savivaldybei, dalyvaujančiai, projekte.

Visas 6 tyrimo ataskaitas, taip pat ir kitą aktualią Projekto informaciją galite rasti ČIA

Projekto tikslas – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse. Siekiant šio tikslo, Projekto metu atskirai kiekvienai Projekte dalyvaujančiai savivaldybei parengtos ir pateiktos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. 

Šiuo metu Projekto partneriai konsultuojami dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso organizavimo. Taip pat bus vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai bus visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas TŠP. Projekto dalyviams taip pat bus užtikrintas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais. 

Projekto trukmė – 2020–2022 metų laikotarpis. 

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų.