Kviečiame teikti paraiškas Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos 2023 metais konkursui

Data

2022 08 16

Įvertinimas
1
111.jpg

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos 2023 metais konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams (toliau kartu – smurto aukos ir jų šeimų nariai).

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2023 metais – 200 tūkst. Eur. 
•    didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 tūkst. Eur;  
•    mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 tūkst. Eur.

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2022 m. rugpjūčio 16 d. iki 2022 m. rugsėjo 16 d. (imtinai).

Konkurso lėšomis finansuojamos projekto veiklos:
•    teisinės konsultacijos;
•    psichologo konsultacijos;
•    įrodymais grįstos programos, terapijos, neuroedukaciniai užsiėmimai, skirti padėti vaikams, patyrusiems smurtą, išgyventi traumines patirtis; 
•    psichoterapinė pagalba;
•    konkrečios paslaugos ar kiti pagalbos būdai, skirti vaikams apsaugoti nuo pakartotinio smurto; 
•    individualios ir (ar) grupinės konsultacijos šeimos nariams, skirtos įgūdžiams ir žinioms, reikalingiems tenkinant nuo smurto nukentėjusio vaiko poreikius, suteikti;
•    projekto viešinimas (privaloma veikla). 

Projekto veiklų turinio reikalavimai:
•    visos veiklos turi būti skirtos smurto aukoms ir jų šeimų nariams ir orientuotos į individualius jų poreikius, atsiradusius dėl trauminės patirties;
•    kiekvienas vaikas ir jo šeima turi gauti ilgalaikę pagalbą (iš viso ne mažiau nei 5 susitikimai ir (ar) kitos veiklos), kuri būtų skirta patirto smurto padariniams šalinti; 
•    projekto įgyvendinimo metu turi būti privalomai vykdoma Nuostatų 16.7 papunktyje nurodyta veikla, taip pat kiekvienam vaikui, nukentėjusiam nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojui), ir jo šeimai turi būti suteiktos paslaugos pagal ne mažiau nei dvi kitas Nuostatų 16 punkte nurodytas veiklas;
•    Nuostatų 16.7 papunktyje numatyta veikla turi apimti ir vietos lygmeniu dirbančių specialistų (atvejo vadybininkų, socialinių darbuotojų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių) informavimą apie vykdomas projekto veiklas bei apie galimybę projekto įgyvendinimo metu siųsti smurto aukas ir jų šeimų narius gauti reikalingų minėtų specialistų teikiamų paslaugų. Informacijos perdavimas turi būti įformintas dokumentuose.

Daugiau informacijso rasite ČIA.