Kviečiame teikti paraiškas Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursui

Data

2022 08 09

Įvertinimas
0
222.png

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus mokomosioms, advokacinėms ir (ar) analitinėms priemonėms įgyvendinti lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 50 tūkst. eurų. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 tūkst. eurų, mažiausia – 15 tūkst. eurų.

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

  • gebėjimų stiprinimo, kompetencijų tobulinimo ir (ar) švietėjiškos veiklos (pavyzdžiui, mokymų, informacinių kampanijų, konferencijų ir kito formato renginių, skirtų tikslinių grupių asmenų kompetencijoms lygių galimybių srityje didinti, organizavimas);
  • advokacinės veiklos (pavyzdžiui, pasiūlymų kompetentingai (-oms) savivaldybės institucijai (-oms) ir (ar) įstaigai (-oms) parengimas ir pateikimas);
  • analitinės veiklos lygių galimybių srityje.

Projektai teikiami informacinėje sistemoje (https://sopas.sppd.lt/8099) lietuvių kalba užpildant paraišką, detalią projekto įgyvendinimo sąmatą, pridedant Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Paraiškų teikimo pradžia – 2022 m. rugpjūčio 9 d.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2022 m. rugsėjo 7 d. (imtinai).

Daugiau informacijos rasite ČIA.