>
2024-02-21

Naujas projektas „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“

Pradėtas įgyvendinti naujas projektas „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“. Projektu siekiama pakelti socialinių paslaugų kokybę Lietuvoje sukuriant bei diegiant nacionalinį socialinių paslaugų kokybės standartą. Projekto uždavinys – sukurti patogų, dviejų lygių įrankį socialinėms įstaigoms, vadovaujantis esamų standartų ir modelių gerąją praktika*, kuri padėtų kokybiškai patenkinti socialinių paslaugų gavėjų poreikius.
Nacionalinis socialinių paslaugų kokybės standartas apims kelis kokybės lygius (bazinį ir pažengusį) ir bus bendrai taikomas visoms socialinėms paslaugoms.
Nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto bazinis lygis bus privalomas visoms socialinėms paslaugoms (valstybinio, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus).
Planuojama, kad projekte galės sudalyvauti visos socialines paslaugas teikiančios organizacijos, pageidaujančios įsidiegti bazinį standarto lygį.
Projekto metu bus sukurta nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto dokumentacija (kokybės modelis ir reikalavimai, jų vertinimo sistema, konsultavimo tvarka, audito procesas ir procedūra, mokymų medžiaga konsultantų parengimui, apeliacijos procedūra) bei mokymų medžiaga socialinių paslaugų kokybės sistemos dalyviams (socialinių įstaigų darbuotojams bei konsultantams). Sukūrus nacionalinį socialinių paslaugų kokybės standartą jis bus išbandytas, atliktas standarto diegimo vertinimas bei projekto poveikio vertinimas socialinių paslaugų kokybei. Numatoma, jog nacionalinis socialinių paslaugų kokybės standartas turės bendrą dalį ir atskiras dalis, suskirstytas pagal Socialinių paslaugų įstatyme numatytas paslaugų rūšis, bus orientuotas į specifinius socialinių paslaugų kokybės kriterijus, todėl bus aiškus ir patogus naudoti.
Iki Nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto sukūrimo ir patvirtinimo bus palaikomi jau esami socialinių paslaugų kokybės standartai EQUASS ir NOKAS siekiant nepertraukiamumo išlaikyti ir gerinti paslaugų kokybę įstaigoms, kurios jau yra įsidiegusios minėtus standartus.
* Gerosios praktikos standartai ir modeliai:
ES Socialinės apsaugos komiteto sukurtas Europos socialinių paslaugų kokybės modelis
tarptautinių kokybės valdymo modelių geroji praktika
ISO, LEAN, EFQM ir kiti
Quality rights
EQUASS
NOKAS
Socialinės globos normų aprašas