Nuotolinė apskritojo stalo diskusija, skirta tyrimo „Su migrantais susijusių duomenų rinkimo, analizės ir viešinimo Lietuvoje apžvalga“ ataskaitai pristatyti

Data

2022 10 31

Įvertinimas
0
111.jpg

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, įgyvendinantis projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ (Projekto kodas PMIF-2.2.1-V-01-001), kartu su projekto partneriu VŠĮ Diversity Development Group, 2022 m. lapkričio 8 d. organizuoja Apskrito stalo diskusiją, skirtą šio projekto metu atlikto tyrimo „Su migrantais susijusių duomenų rinkimo, analizės ir viešinimo Lietuvoje apžvalga“ ataskaitai pristatyti. 

Apskritojo stalo diskusijos tikslas – pristatyti tyrimo, kurio metu atlikta duomenų, susijusių su migrantų populiacija ir integracija, rinkimo, analizės ir viešinimo situacijos Lietuvoje apžvalga, rezultatus ir rekomendacijas, padėsiančias stiprinti šių duomenų sistemą bei užtikrinti jų įveiklinimą užsieniečių integracijos politikos formavimo, įgyvendinimo ir stebėsenos srityse.

Projekto metu atlikto tyrimo „Su migrantais susijusių duomenų rinkimo, analizės ir viešinimo Lietuvoje apžvalga“ ataskaitą pristatys VŠĮ Diversity Development Group tyrėjos dr. Giedrė Blažytė ir Akvilė Kriščiūnaitė

Apskritojo stalo diskusijoje kviečiamos dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijos bei nevyriausybinės organizacijos, tiesiogiai dirbančios su duomenų bazėmis ir su migrantų duomenimis susijusios informacijos šaltiniais ir (ar) turinčios šios informacijos poreikį atlikdamos joms priskirtas funkcijas.

Su renginio darbotvarke galite susipažinti ČIA

PRISIJUNGIMO NUORODĄ RASITE ČIA .

Išsamesnę informaciją apie Projektą ir apie vykdomas veiklas galite rasti ČIA

Primename, kad pagrindinis Projekto tikslas – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse. Siekiant šio tikslo Projekto metu atskirai kiekvienai Projekte dalyvaujančiai savivaldybei parengtos ir pateiktos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. Vykdant Projekto veiklas Projekto partneriai konsultuoti dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso organizavimo. Taip pat vykdyta rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas trečiųjų šalių piliečiams. Projekto dalyviams taip pat užtikrintas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais. 

Projekto trukmė – 2020–2022 metų laikotarpis. 

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų.