2024-03-28

Priminimas apie finansinių ir veiklos ataskaitų už I-ąjį 2024 m. ketvirtį pateikimą

Dėmesio nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms bei institucijoms, vykdančioms konkurso būdu atrinktus ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus bei akredituotoms įstaigoms, sudariusioms valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu:

Primename, kad iki 2024 m. balandžio 5 d. turite pateikti užpildytas finansines ir veiklos ataskaitas už I-ąjį 2024 m. ketvirtį. Informuojame, kad atsiskaitoma už iki 2024 m. kovo 31 d. patirtas ir apmokėtas finansines išlaidas ir įgyvendintas veiklas. Išlaidos, kurios apmokėtos vėliau, negali būti traukiamos į finansines ataskaitas už I-ąjį 2024 m. ketvirtį.

Veiklos ataskaitose įgyvendintų veiklų pavadinimų formuluotės turi būti identiškos kaip ir patvirtintame veiklų plane.

Atkreipiame dėmesį, kad veiklos ataskaitos teikiamos ne visuose konkursuose, tad reikėtų pasitikrinti Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje arba atitinkamo konkurso nuostatuose, ar turite pareigą pateikti veiklos ataskaitą už šį metų ketvirtį.

Ataskaitos teikiamos per Departamento valdomą informacinę sistemą SOPAS (jei projektai administruojami SOPAS pagalba) arba užpildytos pasirašytos ataskaitų formas siunčiamos Departamentui elektroniniu paštu adresu [email protected] (tais atvejais, kai projektams ar veikloms administruoti SOPAS nėra naudojamas).