2024-03-01

ATNAUJINTA. Projektų vykdytojai kviečiami į konsultacijas projektų administravimo klausimais: skelbiamas patikslintas kovo mėn. tvarkaraštis

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia projektų, laimėjusių socialinių programų priemonėms įgyvendinti skirtus konkursus, vykdytojus į nuotolines konsultacijas projektų administravimo klausimais.

Konsultacijų tikslas – pristatyti projektų administravimo procesus, etapus, svarbiausius reikalavimus ir laikotarpius, taip pat atsakyti į projektų vykdytojams kylančius klausimus, taip siekiant užtikrinti kuo sklandesnį vykdomų ir administruojamų projektų įgyvendinimą.

Patikslintas konsultacijų, vyksiančių 2024 m. kovo mėn., tvarkaraštis:

  1. Konsultacija pagalbos tarnyboms, organizuojančioms ir koordinuojančioms pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimą, vyks kovo 4 d., pirmadienį, 13:30 val. (atsakingas asmuo – Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Ana Praprovienė, tel. +370 658 82 371); 
  2. Projektų vykdytojų, laimėjusių Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2024-2025 metais projektų atrankos konkursą, konsultacija vyks kovo 4 d., pirmadienį, 11.00 val.(atsakingas asmuo – Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Venclovienė, tel. +370 658 82 117);
  3. Projektų vykdytojų, laimėjusių Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023–2024 metais konkursą, konsultacija vyks 2024 m. kovo 6 d., trečiadienį, 9 val. (atsakingas asmuo – Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Simona Vainauskienė, tel. +370 658 86 312);
  4. Projekto vykdytojo, laimėjusio Projektų, skirtų socialinės integracijos paslaugoms iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims teikti, atrankos 2024–2026 metais konkursą, konsultacija vyks 2024 m. kovo 7 d., ketvirtadienį, 14 val. (atsakingas asmuo – Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Steiblienė, tel. +370 658 86 297);
  5. Projektų vykdytojų, laimėjusių Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkursą, konsultacija vyks 2024 m. kovo 8 d., penktadienį, 10 val.(atsakingas asmuo – Socialinių programų administravimo skyriaus patarėja Justina Dzičkancaitė, tel. +370 655 05 951);
  6. Projekto vykdytojo, laimėjusio Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkursą, konsultacija vyks 2024 m. kovo 8 d., penktadienį, 10.30 val. (atsakingas asmuo – Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Venclovienė, tel. +370 658 82 117);
  7. Projektų vykdytojų, laimėjusių Darbo su jaunimu gatvėje ir mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo 2024 metais konkursą, konsultacija vyks 2024 m. kovo 13 d., trečiadienį, 10 val. (atsakingas asmuo – Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Ulevičienė, tel. +370 658 82 118)
  8. Konsultacija, specializuotos kompleksinės pagalbos centrams (SKPC), gaunantiems valstybės biudžeto finansavimą 2024 metais, vyks kovo 20 d. 11 val. (atsakingas asmuo – Socialinių programų administravimo skyriaus patarėja Karolina Jankeliūnienė, tel. +370 658 82 101);
  9. Konsultacija, projekto vykdytojų, laimėjusių Emocinei paramai ir kompleksinėms konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2024 metais konkursą, vyks 2024 m. kovo 21 d. 14 val. (atsakingas asmuo – Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Steiblienė, tel. +370 658 86 297);
  10. Konsultacija, projekto vykdytojų, laimėjusių Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimą 2024 metais, vyks 2024 m. kovo 27 d. 10 val. (atsakingas asmuo – Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Steiblienė, tel. +370 658 86 297).

Iki susitikimų!