Skelbiamas savanoriškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų atrankos 2022 m. konkursas

Data

2022 06 29

Įvertinimas
0
22.jpg

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų planą, skelbia Savanoriškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų atrankos 2022 metais konkursą. 

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti.

Konkursui numatyta skirti 100 tūkst.  valstybės biudžeto lėšų suma.

FINANSUOTINOS VEIKLOS

1. priemonių (bendros veiklos, išvykos, renginiai ir pan.), ugdančių kartų dialogą, ypač tarp vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių, įgyvendinimas;

2. vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į savanorišką veiklą skatinimas, juos informuojant apie savanoriškos veiklos galimybes, organizuojant renginius, padedančius skatinti savanorišką veiklą;

3. mokymai ir (ar) seminarai, supažindinantys su savanorystės esme ir savanoriškos veiklos organizavimo ypatumais, skirti vyresnio amžiaus žmonėms.

Paraiškos teikiamos nuo 2022 m. birželio 28 d. iki 2022 m. liepos 27 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Projektų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1‑1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 17 punkte nurodytais dokumentais yra teikiama per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos telefonu 8 658 59 325.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas, susijusias su klausimais dėl paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS, pareiškėjams teikia SPPD, tel. 8 658 82 154, 8 658 82 158. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE ČIA.