2022-09-26

Skelbiamas Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos konkurso organizavimo 2023 m. atrankos konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos konkurso organizavimo 2023 metais atrankos konkursą. 

Konkurso tikslas – užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą projekto tikslinės grupės atstovams.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 765 tūkst. eurų. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 765 tūkst. eurų, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 400 tūkst. eurų.

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos (turi būti vykdomos visos nurodytos veiklos):

1. informavimas – informacijos apie galimybes apsisaugoti nuo smurto artimoje aplinkoje, apie teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų pareigas, darbo praktikas, apie smurtą artimoje aplinkoje patyrusio ir (ar) patiriančio asmens teises, siekiant apsaugoti jį nuo smurto artimoje aplinkoje ateityje, teikimas projekto tikslinės grupės atstovams;

2. įgalinimas – SPC bendradarbiavimo su projekto tikslinės grupės atstovu veikla, kurios metu skatinamas projekto tikslinės grupės atstovo pilietinis aktyvumas, leidžiantis jam savarankiškai priimti sprendimus ir pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintomis teisėmis;

3. konsultavimas – SPC konsultantų veikla, kurios metu kartu su projekto tikslinės grupės atstovu analizuojama situacija ir ieškoma veiksmingų būdų, kaip įveikti smurtą artimoje aplinkoje;

4. specializuotos psichologo pagalbos teikimas – psichologo, turinčio darbo smurto artimoje aplinkoje srityje patirties ir susipažinusio su smurto artimoje aplinkoje priežastimis, dinamika, pasekmėmis, teikiama pagalba, kuri gali būti vienkartinė arba tęstinė, atsižvelgiant į projekto tikslinės grupės atstovo poreikius, pagalbos projekto tikslinės grupės atstovui teikimas;

5. specializuotos teisininko pagalbos teikimas – teisininko, turinčio darbo smurto artimoje aplinkoje srityje patirties ir susipažinusio su smurto artimoje aplinkoje priežastimis, dinamika, pasekmėmis, teikiama pagalba, kuri gali būti vienkartinė arba tęstinė, atsižvelgiant į projekto tikslinės grupės atstovo poreikius, pagalbos projekto tikslinės grupės atstovui teikimas;

6. specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas – trumpalaikės ir (ar) ilgalaikės SPC konsultantų pagalbos projekto tikslinės grupės atstovui teikimas (informavimas, įgalinimas, konsultavimas, tarpininkavimas), specializuotos psichologo ir teisininko pagalbos teikimas. SPC konsultantai turi gebėti suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą, išskyrus specializuotą psichologo ir teisininko pagalbą; 

7. tarpininkavimas – pagalbos projekto tikslinės grupės atstovui teikimas sprendžiant su smurtu artimoje aplinkoje susijusius klausimus, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose ir įstaigose atstovaujant projekto tikslinės grupės atstovo interesams;

8. dokumentų, patvirtinančių SPC žinomus smurto artimoje aplinkoje faktus, teisėsaugos institucijoms ir Tarnybai rengimas;

9. specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo užtikrinimas, koordinavimas, organizavimas ir administravimas.

Projektai teikiami informacinėje sistemoje (https://sopas.sppd.lt/8099) lietuvių kalba užpildant paraišką, detalią projekto įgyvendinimo sąmatą, pridedant Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Paraiškų teikimo pradžia – 2022 m. rugsėjo 26 d.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2022 m. spalio 26 d. (imtinai).

Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kreipdamiesi el. paštu [email protected] arba telefonu 8 613 23 317.

Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks 2022 m. spalio 4 d. 10.00–11.00 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis čia iki 2022 m. spalio 3 d. 16 val.

Daugiau informacijos rasite ČIA.