Socialines paslaugas teikiantys darbuotojai – gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų sąraše

Data

2022 01 25

Įvertinimas
0
1111.jpg

Socialinės globos įstaigų darbuotojai, teikiantys paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims bei socialines paslaugas namuose, šeimose ir laikino apgyvendinimo vietose, yra įtraukti į Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės metu, sąrašą.

Minėtas SĄRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo, įsigalioja nuo 2022 m. sausio 24 dienos.

Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų darbdaviai įpareigoti patvirtinti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių tipinių pareigybių grupių arba vardinį darbuotojų sąrašą. Jeigu dėl COVID-19 ligos trūksta gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų ir negali būti užtikrinamos gyvybiškai svarbios funkcijos, vadovai turi priimti sprendimą, kada turi būti pradėtos taikyti šio sprendimo 2.2 papunkčio nuostatos.