2022-11-15

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas - vienas iš Priežiūros institucijų asociacijos narių

Verslo veiklos priežiūrą įgyvendinančių institucijų iniciatyva įsteigta Priežiūros institucijų asociacija. Asociacija telks priežiūros institucijas ir priežiūros ekspertus bendrai veiklai, organizuos ir skatins priežiūros institucijų ir specialistų bendradarbiavimą bei savitarpio paramą.

Konkurencijos tarybos vardu steigiamąją sutartį pasirašęs pirmininko pavaduotojas Elonas Šatas akcentavo, kad į asociaciją susibūrusios priežiūros institucijos, aktyviau bendradarbiaudamos, besidalydamos gerąja darbo praktika, patirtimi, ekspertinėmis žiniomis, prisidės prie vieningos verslo priežiūros politikos taikymo ir įgyvendinimo.

Asociaciją įsteigė 15 institucijų: Aplinkos apsaugos departamentas, Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos auditorių rūmai / Lithuanian Chamber of Auditors, Lietuvos metrologijos inspekcija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Ryšių reguliavimo tarnyba, Lošimų priežiūros tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,  Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM.