Surengti projekto dalyvių susitikimai su užsienio ekspertais

Data

2022 06 22

Įvertinimas
0
222.jpg

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, kartu su partneriu VŠĮ Diversity Development Group organizavo projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ (toliau – Projektas) dalyvių susitikimus su užsienio ekspertais. 

Susitikimų tikslas – surengti užsienio ekspertų, turinčių  aktualios Projekto dalyviams patirties įgyvendinant užsieniečių integraciją vietos lygmeniu užsienio valstybėse, bendradarbiavimo vizitus šešiose Projekto partnerių savivaldybėse – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestuose ir Akmenės bei Jonavos rajonuose. 

Bendradarbiavimo veiklose dalyvavo ir savo patirtimi bei įžvalgomis bendradarbiavimo vizitų metu dalinosi Daniel de Torres Barderi, Europos tarybos tarpkultūrinių miestų programos ekspertas, Ispanijos tarpkultūrinių miestų tinklo vadovas, Diversit asociacijos vadovas (Ispanija), dr. Adam Bulandra, Asociacijos „INTERKULTURALNI PL“ valdybos viceprezidentas, Pagalbos ir atstovavimo projektų koordinatorius (Lenkija), Lina Vosyliūtė, Europos politikos studijų centro Teisingumo ir vidaus reikalų skyriaus mokslo darbuotoja, ekspertė, (Belgija), dr. Karolis Žibas, Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros atstovybės Šiaurės ir Baltijos šalims integracijos darbuotojas (Švedija).

Vizitai organizuoti lankant Projekto partnerius – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų ir Jonavos bei Akmenės rajono savivaldybių administracijas. Susitikimuose visose šešiose savivaldybėse iš viso dalyvavo 84 savivaldybių administracijų, joms pavaldžių įstaigų, nacionalinių institucijų ir organizacijų regioninių padalinių bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

Vizitų metu ekspertai pristatė jų įgyvendintas ar jiems žinomas gerąsias integracijos praktikas, veiksmingus metodus, darbo modelius ir strategijas integracijos srityje, atsižvelgdami į vizituojamų savivaldybių iššūkius integracijos kontekste, identifikuotus Projekto tyrimo metu ir atsispindinčius savivaldybėms parengtose ir pristatytose rekomendacijose. Neformalios diskusijos metu dalintasi įžvalgomis, probleminiais aspektais, ieškota būdų, kaip juos spręsti, taip pat apsikeista gerosiomis patirtimis ir praktikomis, analizuotos kitų Europos Sąjungos valstybių narių patirtys, iššūkiai ir gerieji pavyzdžiai. 

Išsamesnę informaciją apie Projektą ir apie vykdomas veiklas galite rasti ČIA

Primename, kad pagrindinis Projekto tikslas – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse. Siekiant šio tikslo Projekto metu atskirai kiekvienai Projekte dalyvaujančiai savivaldybei parengtos ir pateiktos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. Šiuo metu Projekto partneriai konsultuojami dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso organizavimo. Taip pat vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas TŠP. Sudėtinė projekto dalis, papildanti gerųjų praktikų sklaidos aspektą – užtikrintas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais. 

Projekto trukmė – 2020–2022 metų laikotarpis. 

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų.