Administracija

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Alvydo Masiulio uždaviniai

1. Padidinti esamą viešųjų paslaugų pasitenkinimo indeksą 0,26.

2. Įgyvendinant Socialinių paslaugų įstatymo 14 str. nuostatas dėl socialinių paslaugų įstaigų konsultavimo, metodinės pagalbos teikimo bei padedant įstaigoms įgyvendinti jiems keliamus reikalavimus, taip užtikrinant kokybiškos socialinės globos teikimą paslaugų gavėjams,  2021 metais  socialinės globos įstaigoms organizuoti 4 konsultacijas / mokymus, pagal temas: a. Vaikų socialinės globos įstaigoms konsultacijas / mokymus, suteikiant žinių įstaigų darbuotojams apie smurto atpažinimą, jo prevenciją ir intervenciją, taip padedant užkardyti kelią bet kokios formos smurto grėsmei atsirasti socialinės globos įstaigose, o įvykus smurto atvejams - maksimaliai sumažinti neigiamas pasekmes tiek smurtą patyrusiems asmenims, tiek ir smurtavusiems asmenims, taip pat ir visam įstaigos kolektyvui; b.  Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų socialinės globos įstaigoms konsultacijas / mokymus, suteikiant žinių įstaigų darbuotojams apie smurto atpažinimą, jo prevenciją ir intervenciją, taip padedant užkardyti kelią bet kokios formos smurto grėsmei atsirasti socialinės globos įstaigose, o įvykus smurto atvejams - maksimaliai sumažinti neigiamas pasekmes tiek smurtą patyrusiems asmenims, tiek ir smurtavusiems asmenims, taip pat ir visam įstaigos kolektyvui; Siekiant užtikrinti tikslingą ir planingą, geriausius asmens interesus atitinkančią socialinę globą, atsižvelgiant į tai, kad individualių poreikių vertinimas ir individualaus plano sudarymas yra pamatinės socialinio darbo priemonės bei į tai, kad dėl šių priemonių dažniausiai nustatomi pažeidimai, organizuoti: a) Vaikų socialinės globos įstaigoms  konsultacijas / mokymus dėl vaiko individualių poreikių vertinimo ir individualaus socialinės globos plano sudarymo, taip siekiant padėti įstaigoms organizuoti efektyvų darbą su vaiku; b) Senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų socialinės globos įstaigoms konsultacijas / mokymus, taip siekiant padėti įstaigoms organizuoti efektyvų darbą su neįgaliaisiais ir seneliais.

3. Organizuoti grupines konsultacijas / diskusijas globos įstaigų vadovams ir vadovaujantiems socialiniams darbuotojams, aptariant praktinius socialinės globos normų taikymo aspektus, pasitelkiant bloguosius ir geruosius pavyzdžius. Konsultacijos / diskusijos apims 3 ciklus, esant poreikiui gali būti pasitelkiami ekspertai: a) Senyvos amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia globos įstaigų vadovai – 2 konsultacijos / diskusijos; b) Vaikų globos įstaigų vadovai – 1 konsultacija / diskusija.

4. 2021 m. pakeitus Vaikų dienos centrų finansavimo modelį, įvertinti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų finansavimo ir kontrolės savivaldybėse vykdymą.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiojo patarėjo Rimvydo Ūso uždaviniai

 

1. Koordinuoti Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinės sistemos (SOPAS) naudojimo, vystymo ir palaikymo veiksmus.

2. Koordinuoti Departamentui pavestų valstybės socialinių programų, priemonių ir projektų įgyvendinimo, atrankos ir kontrolės procesus.

 

3. Koordinuoti išorės institucijų atliekamų Departamento veiklos vertinimų (audito) procesus.

 

4. Koordinuoti Departamentui perduodamų socialinių programų priemonių vykdymo perėmimą, Departamento vykdomų socialinių programų priemonių vykdymo perdavimą kitoms institucijoms, taip pat socialinių programų priemonių vykdymo perskirstymą tarp Departamento skyrių.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09