Programų vertinimo ir analizės skyriaus uždaviniai

Programų vertinimo ir analizės skyriaus uždaviniai

1. Atlikti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų socialinių programų, priemonių ir projektų vertinimus.

2. Atlikti socialinių paslaugų įstaigų socialinės apsaugos srities investicijų projektų patikrinimus.

3. Rinkti, sisteminti bei analizuoti  statistinius duomenis, susijusius su socialinės apsaugos sritimi.

Programų vertinimo ir analizės skyriaus vedėjo Almanto Bakučio uždaviniai

1. Parengti siūlymus dėl 2017 m. rugpjūčio 22 d. Direktoriaus įsakymu Nr. V1- 359 patvirtinto Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo.

2. Organizuoti, atlikti (dalyvauti atliekant) pavestų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui įgyvendinti socialinių programų priemonių (projektų) vertinimus.

3. Teikti pasiūlymus dėl metinio ir patikslintų ketvirtinių vertinimo planų parengimo.

Programų vertinimo ir analizės skyriaus patarėjos Dalios Matulytės uždaviniai

1. Organizuoti ir atlikti (dalyvauti atliekant)  pavestų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui įgyvendinti socialinių programų priemonių ir projektų/programų vertinimus.

2. Laiku parengti ir pateikti skyriaus vedėjui įgyvendinamų socialinių programų vykdomų priemonių, projektų/programų vertinimų ataskaitas.

3. Teikti pasiūlymus dėl socialinių programų įgyvendinamų priemonių einamųjų metų ir ketvirtinių vertinimų planų.

Programų vertinimo ir analizės skyriaus vyriausiosios specialistės Daivos Dumbravienės uždaviniai

1. Atlikti (dalyvauti atliekant) pavestų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui  įgyvendinti socialinių programų priemonių ir projektų/programų vertinimus.

2. Laiku parengti ir pateikti skyriaus vedėjui vertinimo ataskaitas.

3. Parengti, pateikti ir kontroliuoti rekomendacijas ir (ar) įpareigojimus socialinių programų priemonių, projektų/programų vykdytojams dėl vertinimo metu nustatytų trūkumų.

 

 

Programų vertinimo ir analizės skyriaus vyriausiojo specialisto Augusto Valiaus uždaviniai

1. Atlikti (dalyvauti atliekant) pavestų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui  įgyvendinti socialinių programų priemonių ir projektų/programų vertinimus.

2. Laiku parengti ir pateikti skyriaus vadovui vertinimo ataskaitas.

3. Parengti, pateikti ir kontroliuoti rekomendacijas ir (ar) įpareigojimus socialinių programų priemonių, projektų/programų vykdytojams dėl vertinimo metu nustatytų trūkumų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09