Savivaldybių programų valdymo skyriaus uždavinys

Savivaldybių programų valdymo skyriaus uždavinys

Skyriaus uždavinys yra rengti bei įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Departamentui pavestas ir savivaldybių administracijų bei kitų subjektų vykdomas valstybės socialines programas bei programų priemones  (toliau – socialinės programos).

Savivaldybių programų valdymo skyriaus vedėjos Audronės Mozūrienės uždaviniai

1. Per einamuosius metus organizuoti Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių su savivaldybių administracijomis vykdymą ir išlaidų sąmatų pasirašymą.

2. Per einamuosius metus organizuoti, koordinuoti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

3. Per einamuosius metus koordinuoti savivaldybių administracijų skyriui pateiktų skyriaus kuruojamų programų priemonių ataskaitų analizę ir apibendrinimą.

4. Per einamuosius metus koordinuoti savivaldybių administracijų skyriui pateiktų skyriaus kuruojamų programų priemonių ataskaitų analizę ir apibendrinimą.

Savivaldybių programų valdymo skyriaus patarėjos Astos Revuckienės uždaviniai

1. Per einamuosius metus parengti kuruojamos programos priemonės išlaidų sąmatas, vykdant Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis.

2. Per einamuosius metus parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

3. Per einamuosius metus parengti kuruojamos programos priemonės suvestines ir kitas ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

4. Per einamuosius metus analizuoti savivaldybių administracijų pateiktas ataskaitas.

Savivaldybių programų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Savickienės uždaviniai

1. Per einamuosius metus parengti kuruojamos programos priemonės išlaidų sąmatas, vykdant Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis.

2. Per einamuosius metus parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

 

3. Per einamuosius metus analizuoti savivaldybių administracijų pateiktas ataskaitas.

Savivaldybių programų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Liucijos Nerodos uždaviniai

1. Per einamuosius metus parengti kuruojamos programos priemonės išlaidų sąmatas, vykdant Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis.

2. Per einamuosius metus parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

3. Per einamuosius metus analizuoti savivaldybių administracijų pateiktas ataskaitas.

Savivaldybių programų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Kristinos Unikauskienės uždaviniai

1. Per einamuosius metus parengti kuruojamos programos priemonės išlaidų sąmatas, vykdant Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis.

2. Per einamuosius metus parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

3. Per einamuosius metus parengti kuruojamos programos priemonės suvestines ir kitas ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

4. Per einamuosius metus analizuoti savivaldybių administracijų pateiktas ataskaitas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09