Direktoriaus pavaduotoja Eglė Kuisienė

Direktoriaus pavaduotojos metinės užduotys:

 

1 užduotis: Užtikrinti pavaldžių skyrių vadybos sistemos LST EN ISO 9001-2015 ir kitų prisiimtų susijusių teisinių bei procesinių reikalavimų laikymąsi.

Vertinimo rodiklis: Pavaldūs skyriai dalyvauja kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001-2015 įgyvendinime, savalaikiai vykdo su tuo susijusias funkcijas, teikia informaciją, pildo dokumentaciją, laikosi visų reglamentuotų procesų terminų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

 

2 užduotis: Koordinuoti vadybos sistemos LST EN ISO 9001-2015 ir kitų prisiimtų susijusių teisinių bei procesinių reikalavimų laikymąsi visoje organizacijoje.

Vertinimo rodiklis: Savalaikiai užtikrinti ir koordinuoti ISO kokybės vadybos sistemos procesai visoje organizacijoje. Metų pabaigoje sėkmingai koordinuotas ISO kokybės vadybos auditas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

 

3 užduotis: išlaikyti arba padidinti esamą viešųjų paslaugų pasitenkinimo indeksą.

Vertinimo rodiklis: Pavaldžių sričių vartotojų pasitenkinimo vertinimo vidurkis ne mažesnis nei 8.8.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

 

Atnaujinimo data: 2024-04-03