Projektų atrankos skyriaus uždaviniai

Projektų atrankos skyriaus uždaviniai

Skyriaus uždavinys yra įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavestas valstybės socialines programas, priemones ir projektus administravimo (atrankos organizavimo) srityje.

 

Valstybės tarnautojų užduotys 2022 m.

Projektų atrankos skyrius

 

Vedėja Agnė Vinciūnė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Organizuoti formaliųjų kriterijų vertinimo atrankos procesus

Vertinimo rodiklis: Organizuoti formaliųjų kriterijų vertinimo atrankos procesai – ne mažiau kaip 25 konkursų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Organizuoti ekspertinio vertinimo atrankos procesus

Vertinimo rodiklis: Organizuoti ekspertinio vertinimo atrankos procesai – dėl ne mažiau kaip 25 konkursų

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Organizuoti tikslinės grupės atstovams konsultacijas ir mokymus,

Vertinimo rodiklis: Organizuoti tikslinės grupės atstovams 30 konsultacijų ir 2 mokymus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Padidinti esamą viešųjų paslaugų pasitenkinimo indeksą

Vertinimo rodiklis: Socialinių paslaugų priežiūros departamento socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos ir administravimo sistemos (SOPAS) vertinimo pasitenkinimo indeksas - ne mažiau nei 8,5 (kartu su socialinių programų administravimo skyriumi bei departamento vyr. patarėju); Atrankos organizavimo pasitenkinimo indeksas ne mažiau 8,5

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Patarėjas Tomas Milevičius

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Atlikti formaliųjų kriterijų vertinimą organizuojant atrankos procesus.

Vertinimo rodiklis: Atliktas formaliųjų kriterijų vertinimas organizuojant atrankos procesus – ne mažiau kaip 15 konkursų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

2 užduotis: Organizuoti ekspertinio vertinimo atrankos procesus.

Vertinimo rodiklis: Organizuoti ekspertinio vertinimo atrankos procesai – dėl ne mažiau kaip 15 konkursų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

3 užduotis: Atlikti konkursų finansavimo pratęsimo procedūras.

Vertinimo rodiklis: Atliktos konkursų finansavimo pratęsimo procedūros – dėl ne mažiau kaip 3 konkursų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

4 užduotis: Koordinuoti tarnybinės informacijos mainus tarp konkursų organizatorių, administratorių ir ekspertų.

Vertinimo rodiklis: Koordinuoti tarnybinės informacijos mainai tarp konkursų organizatorių, administratorių ir ekspertų – dėl ne mažiau kaip 12 konkursų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

5 užduotis: Teikti pasiūlymus socialinių programų priemonių konkursų nuostatams.

Vertinimo rodiklis: Pateikta pasiūlymų socialinių programų priemonių konkursų nuostatams – dėl ne mažiau kaip 10 konkursų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

 

Vyriausioji specialistė Nataša Pacevičienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: 1. Atlikti formaliųjų kriterijų vertinimą organizuojant atrankos procesus.

Vertinimo rodiklis: 1. Atlikti formaliųjų kriterijų vertinimas organizuojant atrankos procesus – ne mažiau kaip 13 konkursų arba ne mažiau kaip 400 paraiškų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: 2. Organizuoti ekspertinio vertinimo atrankos procesus.

Vertinimo rodiklis: 2. Organizuoti ekspertinio vertinimo atrankos procesų – dėl ne mažiau kaip 13 konkursų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: 3. Atlikti konkursų finansavimo pratęsimo procedūras.

Vertinimo rodiklis: 3. Atlikti konkursų finansavimo pratęsimo procedūros – dėl ne mažiau kaip 3 konkursų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: 4. Koordinuoti tarnybinės informacijos mainus tarp konkursų organizatorių, administratorių ir ekspertų.

Vertinimo rodiklis: 4. Koordinuoti tarnybinės informacijos mainai tarp konkursų organizatorių, administratorių ir ekspertų – dėl ne mažiau kaip 13 konkursų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: 5. Dalyvauti kompetencijos kėlimo mokymuose.

Vertinimo rodiklis: 5. Dalyvauti kompetencijos kėlimo mokymuose.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07