Savivaldybių programų valdymo skyriaus uždavinys

Savivaldybių programų valdymo skyriaus uždavinys

Skyriaus uždavinys yra rengti bei įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Departamentui pavestas ir savivaldybių administracijų bei kitų subjektų vykdomas valstybės socialines programas

 

Valstybės tarnautojų užduotys 2022 m.

Savivaldybių programų valdymo skyrius

 

Vedėja Audronė Mozūrienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Per einamuosius metus organizuoti, koordinuoti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus tiesioginiam vadovui savalaikiai pateikta 70 skyriaus kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Per einamuosius metus organizuoti 4 viešąsias konsultacijas skyriaus kuruojamų programų priemonių vykdytojams skyriaus kuruojamų programų priemonių vykdymo klausimais MS Teams priemonėmis.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus kartą per ketvirtį suorganizuota atitinkamos skyriaus kuruojamos programos priemonės vykdytojams konsultacija atitinkamos skyriaus kuruojamos programos priemonės vykdymo klausimais MS Teams priemonėmis.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Padidinti esamą viešųjų paslaugų pasitenkinimo indeksą

Vertinimo rodiklis: SADM pavestų įgyvendinti valstybės socialinių programų, priemonių, vykdomų savivaldybių administracijose pasitenkinimo indeksas - ne mažiau 8,65 (išlaikytas 2021 metų lygis).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Savivaldybių programų valdymo skyriaus atliekamų administravimo procesų/procedūrų tobulinimas.

Vertinimo rodiklis: 2022 metų bėgyje pasiūlyti ir suderinus įgyvendinti ne mažiau kaip 2 procesai, efektyvinantys skyriaus veiklą, mažinantys administracinę naštą partneriams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Patarėja Asta Revuckienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Per einamuosius metus parengti kuruojamos programos priemonės išlaidų sąmatas, vykdant Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, įgyvendinant kuruojamų programų priemonių sutartis, parengta 60 išlaidų sąmatų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Per einamuosius metus parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus parengta ir tiesioginiam vadovui pateikta 12 kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus analizuoti savivaldybių administracijų pateiktas ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus išanalizuota ir apibendrinta 480 savivaldybių administracijų pateiktų ataskaitų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Per einamuosius metus konsultuoti kuruojamos programos priemonės vykdytojus kuruojamos programos priemonės vykdymo klausimais MS Teams priemonėmis.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teikta viena konsultacija atitinkamos kuruojamos programos priemonės vykdytojams atitinkamos kuruojamos programos priemonės vykdymo klausimais MS Teams priemonėmis.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Rasa Savickienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Per einamuosius metus parengti kuruojamos programos priemonės išlaidų sąmatas, vykdant Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, įgyvendinant kuruojamų programų priemonių sutartis, parengta 60 išlaidų sąmatų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Per einamuosius metus parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus parengta ir tiesioginiam vadovui pateikta 12  kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus analizuoti savivaldybių administracijų pateiktas ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus išanalizuota ir apibendrinta 360 savivaldybių administracijų pateiktų ataskaitų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Per einamuosius metus konsultuoti kuruojamos programos priemonės vykdytojus kuruojamos programos priemonės vykdymo klausimais MS Teams priemonėmis.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teikta viena konsultacija atitinkamos kuruojamos programos priemonės vykdytojams atitinkamos kuruojamos programos priemonės vykdymo klausimais MS Teams priemonėmis.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Kristina Unikauskienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Per einamuosius metus parengti kuruojamos programos priemonės išlaidų sąmatas, vykdant Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, įgyvendinant kuruojamų programų priemonių sutartis, parengta 60 išlaidų sąmatų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Per einamuosius metus parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus parengta ir tiesioginiam vadovui pateikta 20 kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus konsultuoti kuruojamos programos priemonės vykdytojus kuruojamos programos priemonės vykdymo klausimais MS Teams priemonėmis.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teikta viena konsultacija atitinkamos kuruojamos programos priemonės vykdytojams atitinkamos kuruojamos programos priemonės vykdymo klausimais MS Teams priemonėmis.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Per einamuosius metus analizuoti savivaldybių administracijų pateiktas ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus išanalizuota ir apibendrinta 250 savivaldybių administracijų pateiktų ataskaitų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Liucija Neroda

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Per einamuosius metus parengti kuruojamos programos priemonės išlaidų sąmatas, vykdant Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, įgyvendinant kuruojamų programos priemonių sutartis, parengta 120 išlaidų sąmatų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Per einamuosius metus parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus parengtos ir tiesioginiam vadovui pateiktos 12 kuruojamų programų priemonių įgyvendinimo ataskaitos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus analizuoti savivaldybių administracijų pateiktas ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus išanalizuota ir apibendrinta 420 savivaldybių administracijų pateiktų ataskaitų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Per einamuosius metus konsultuoti kuruojamos programos priemonės vykdytojus kuruojamos programos priemonės vykdymo klausimais MS Teams priemonėmis.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus teikta viena konsultacija atitinkamos kuruojamos programos priemonės vykdytojams atitinkamos kuruojamos programos priemonės vykdymo klausimais MS Teams priemonėmis.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07