Bendrieji teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-182 „Dėl socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A1-652 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-588 „Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. A1-26 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-588 „Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-588 „Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V1-280 „Dėl socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimas

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V1-280 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. A1-781 „Dėl Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl pavedimo socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. A1-768 „Dėl Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl pavedimo socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. A1-710 „Dėl Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl pavedimo socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. A1-422 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. A1-375 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 7d. įsakymas Nr. A1-262 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos"

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-445 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. A1-525 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. A1-535 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-27