Aktualūs teisės aktai

Socialinės globos įstaigų veiklą COVID-19 ligos kontekste reglamentuojantys teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai / sveikatos apsaugos ministro įsakymai / Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

 • Gyventojų lankymo ir veiklos socialinių paslaugų įstaigose organizavimas:
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas:
 • Tyrimų dėl COVID-19 organizavimas:
  • 2020-05-29 sprendimas Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/056e5ba0a1c111ea9515f752ff221ec9/asr;
  • 1999-05-07 nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/056e5ba0a1c111ea9515f752ff221ec9/asr;
  • 2021-11-29 įsakymas Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4391b80511411ec862fdcbc8b3e3e05
 • Gyventojų vakcinacijos organizavimas:
 • COVID-19 valdymas stacionariose globos įstaigose:
  • 2020-11-04 sprendimas Nr. V-2468 „DĖL COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4c835101eae11ebb0038a8cd8ff585f/asr;
  • 2022-01-14 įsakymas Nr. V-75 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd9923a0755811ec993ff5ca6e8ba60c;
  • 2022-01-20 sprendimas Nr. V-119 „Dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ : https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4029a1f07a2d11ec993ff5ca6e8ba60c
 • Asmens apsaugos priemonių rezervas:
 • Asmens apsaugos priemonių naudojimas:

 

Šie ir kiti teisės aktai yra skelbiami oficialioje interneto svetainėje e-tar (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActSearch), prašome sekti jų pakeitimus ir organizuoti įstaigos veiklą, vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-09