Aktualūs teisės aktai

Socialinės globos įstaigų veiklą COVID-19 ligos kontekste reglamentuojantys teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai / sveikatos apsaugos ministro įsakymai / Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

 

Šie ir kiti teisės aktai yra skelbiami oficialioje interneto svetainėje e-tar (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActSearch), prašome sekti jų pakeitimus ir organizuoti įstaigos veiklą, vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-13