Informacija apie priemonių įgyvendinimo rezultatus savivaldybių administracijose

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su savivaldybių administracijomis įgyvendina šias valstybės socialinių programų priemones:

1. Programos ,,Užimtumo didinimas“  priemonė „Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

2. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti išmokų vaikams mokėjimą“ (mokėti)

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose   

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

3. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti išmokų vaikams mokėjimą“ (administruoti)

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

4. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėjimą“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

5. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą“ (mokėti)

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose    

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose  

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

6. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą“ (administruoti)

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose  

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose    

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

7. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims  bei žuvusių šeimoms mokėjimą“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

8. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

9. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Užtikrinti socialinių paslaugų finansavimą“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose     

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

10. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Užtikrinti perduotų iš apskričių įstaigų išlaikymą

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose  

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose    

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

11. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Užtikrinti jaunimo politikos funkcijų įgyvendinimą savivaldybėse“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose     

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

12. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

13. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose    

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

  

14. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Padidinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

15. Programos „Šeimos politikos stiprinimas“ priemonė „Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose    

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose 

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

16. Programos „Šeimos politikos stiprinimas“ priemonė „Teikti socialinę paramą mokiniams“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

17. Programos „Šeimos politikos stiprinimas“ priemonė „Skatinti ir plėsti dienos socialinę priežiūrą vaikams ir šeimoms teikiančių socialinių paslaugų įstaigų savivaldybėse veiklą, skiriant lėšas savivaldybėms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su savivaldybių administracijomis įgyvendina šias valstybės socialinių programų priemones:

1. 01.02  programos ,,Užimtumo didinimas“  priemonė „Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

2. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Mokėti išmokas vaikams“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

3. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas išmokoms vaikams administruoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

4. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas išmokoms ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

5. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms mokėti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

6. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

7. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas kompensacijoms sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusių šeimoms mokėti

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

8. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose     

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

9. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Teikti socialinę paramą mokiniams“.

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

10. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

11. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

12. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Pervesti lėšas perduotoms apskričių įstaigoms išlaikyti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

13. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Finansuoti bendravimo su vaiku kursus nepasiturintiems vaikų tėvams (įtėviams), globėjams, rūpintojams“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

14. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Pervesti lėšas jaunimo teisių apsaugai“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

15. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose     

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

16. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Skatinti ir plėsti dienos socialinę priežiūrą vaikams ir šeimoms teikiančių socialinių paslaugų įstaigų savivaldybėse veiklą, skiriant lėšas savivaldybėms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose     

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

17. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

18. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Padidinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams“

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose  

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su savivaldybių administracijomis įgyvendina šias valstybės socialinių programų priemones:

1. 01.02  programos ,,Užimtumo didinimas“  priemonė „Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

2. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Mokėti išmokas vaikams“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

 

3. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas išmokoms vaikams administruoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

 

4. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas išmokoms ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

5. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms mokėti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose 

 

6. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose 

 

7. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas kompensacijoms sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusių šeimoms mokėti

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

8. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

9. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Teikti socialinę paramą mokiniams“.

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

10. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

11. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose 

 

12. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Pervesti lėšas perduotoms apskričių įstaigoms išlaikyti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose       

 

13. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Finansuoti bendravimo su vaiku kursus nepasiturintiems vaikų tėvams (įtėviams), globėjams, rūpintojams“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

14. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Pervesti lėšas jaunimo teisių apsaugai“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

15. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-12