Informacija apie priemonių įgyvendinimo rezultatus savivaldybių administracijose 2020 m.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su savivaldybių administracijomis įgyvendina šias valstybės socialinių programų priemones:

1. 01.02  programos ,,Užimtumo didinimas“  priemonė „Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

2. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Mokėti išmokas vaikams“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

 

3. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas išmokoms vaikams administruoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

 

4. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas išmokoms ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

5. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms mokėti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose 

 

6. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose 

 

7. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas kompensacijoms sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusių šeimoms mokėti

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

8. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

9. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Teikti socialinę paramą mokiniams“.

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

10. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

11. 02.08 programos „Socialinė parama“ priemonė „Pervesti lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose 

 

12. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Pervesti lėšas perduotoms apskričių įstaigoms išlaikyti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose       

 

13. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Finansuoti bendravimo su vaiku kursus nepasiturintiems vaikų tėvams (įtėviams), globėjams, rūpintojams“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

14. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Pervesti lėšas jaunimo teisių apsaugai“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

15. 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-IV ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-26