Informacija apie priemonių įgyvendinimo rezultatus savivaldybių administracijose 2022 m.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su savivaldybių administracijomis įgyvendina šias valstybės socialinių programų priemones:

1. Programos ,,Užimtumo didinimas“  priemonė „Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

2. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti išmokų vaikams mokėjimą“ (mokėti)

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose   

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

3. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti išmokų vaikams mokėjimą“ (administruoti)

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

4. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėjimą“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

5. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą“ (mokėti)

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose    

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose  

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

6. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą“ (administruoti)

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose  

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose    

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

7. Programos „Socialinės išmokos“ priemonė „Užtikrinti kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims  bei žuvusių šeimoms mokėjimą“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

8. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

9. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Užtikrinti socialinių paslaugų finansavimą“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose     

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

10. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Užtikrinti perduotų iš apskričių įstaigų išlaikymą

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose  

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose    

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

11. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Užtikrinti jaunimo politikos funkcijų įgyvendinimą savivaldybėse“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose     

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

12. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

13. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose    

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

  

14. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonė „Padidinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

15. Programos „Šeimos politikos stiprinimas“ priemonė „Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose    

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose 

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

16. Programos „Šeimos politikos stiprinimas“ priemonė „Teikti socialinę paramą mokiniams“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

 

17. Programos „Šeimos politikos stiprinimas“ priemonė „Skatinti ir plėsti dienos socialinę priežiūrą vaikams ir šeimoms teikiančių socialinių paslaugų įstaigų savivaldybėse veiklą, skiriant lėšas savivaldybėms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti“

I ketv. vykdymas savivaldybių administracijose      

I-II ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

I-III ketv. vykdymas savivaldybių administracijose

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-25