Išmokos vaikams

Teisės aktai: 

 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“);

Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“)..

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

  

Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. A1-402);

Duomenų apie savivaldybių administracijoms tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirtinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-383).

 

Kiti teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184).

 


Ataskaitos:

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. ___ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita pagal ISV Sutarties 3ISV priedą - privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m.  ___ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita pagal ISV Sutarties 9ISV priedą - privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.

Ataskaita apie valstybės biudžeto lėšų, skirtų išmokoms vaikams mokėti, panaudojimą pagal išmokų rūšis 20__ m. ___ mėn. __ d. ataskaita pagal ISV Sutarties 4ISV priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d.

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita pagal ISV Sutarties 5ISV priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d.

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, 20__ m. ___ ketvirčio suvestinė pagal ISV Sutarties 6ISV priedą privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d.

 


Sąmatų pakeitimas:

 

„Mokėti išmokas vaikams“ – pateikti departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą:

  • įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui dėl lėšų paskirstymo pakeitimo, per 5 d. d.;
  • dėl lėšų, skirtų išmokoms vaikams mokėti, perskirstymo: tarp būsimų mėnesių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo mėnesio 15 d. ir ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.;
  • tarp būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 15 d.

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal ISV Sutarties 1ISV priedą ir motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal ISV Sutarties 7ISV priedą

 

„Pervesti lėšas išmokoms vaikams administruoti“ – pateikti departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos projektą:

  • įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui dėl lėšų paskirstymo pakeitimo, per 5 d. d.;
  • dėl lėšų, skirtų išmokoms vaikams administruoti, perskirstymo: tarp  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių, nekeičiant išlaidų sąmatoje savivaldybės administracijai patvirtintos ketvirčio sumos, – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 10 d.;
  • tarp einamojo ir būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio antrojo mėnesio 10 d.

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal ISV Sutarties 2ISV priedą ir motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal ISV Sutarties 8ISV priedą

  

Pildoma programų administravimo valdymo informacinėje sistemoje (PAVIS)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-02