Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

2021 metų lėšų paskirstymas savivaldybėms, įgyvendinant bandomąjį modelį (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. A1-453)

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. A1-435)

2021 metų lėšų paskirstymas savivaldybėms (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-269)

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A1-246)

 


Ataskaitos

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. ______ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita pagal BVS Sutarties 3BVS priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d.

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita pagal BVS Sutarties 4BVS priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d.

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, 20__m. ketvirčio suvestinė pagal BVS Sutarties 5BVS priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d.

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 20__ m. ______ mėn. __ d. ataskaita pagal BVS Sutarties 6BVS priedą – privaloma pateikti departamentui du kartus per metus , iki liepos 7 d. ir iki sausio 7 d.

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 20__ m. ______ mėn. __ d. duomenų apie pareiškėjus ataskaita pagal BVS Sutarties 7BVS priedą – privaloma pateikti departamentui du kartus per metus, iki liepos 20 d. ir iki sausio 25 d.

 


Sąmatų pakeitimas

 

Pateikti departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą dėl būsimų ketvirčių ir jų straipsnių tikslinimo vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 28 d.:

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal BVS Sutarties 1BVS priedą ir motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal BVS Sutarties 2BVS priedą

Pildoma programų administravimo valdymo informacinėje sistemoje (PAVIS)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-08