Tikslinės kompensacijos

Teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas;

Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A1-39);

Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. A1-402);

Duomenų apie savivaldybių administracijoms tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirtinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-383);

Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas statistinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-207).

 

Kiti teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184).

 


Ataskaitos:

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. ___ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita pagal VŠI Sutarties 3VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. ___ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita pagal VŠI Sutarties 4VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų tikslinėms kompensacijoms mokėti, panaudojimo 20__ m. ___ mėn. __ d. ataskaita pagal VŠI Sutarties 11VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d.

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita pagal VŠI Sutarties 7VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d.

Savivaldybių administracijoms dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita pagal VŠI Sutarties 8VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d. (teikiama nuo  2019 m. III ketv.).

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, 20__ m. ___ ketvirčio suvestinė pagal VŠI Sutarties 5VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d.

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų savivaldybių administracijoms dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje panaudojimą, 20__ m. ___k etvirčio suvestinė pagal VŠI Sutarties 6VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d. (teikiama nuo 2019 m. III ketv.).

Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas ketvirtinė statistinė ataskaita – privaloma pateikti departamentui pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 12 d.

Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas metinė statistinė ataskaita – privaloma pateikti departamentui pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų sausio 25 d.

 


Sąmatų pakeitimas:

 

„Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms mokėti“ – pateikti departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą:

  • įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui dėl lėšų paskirstymo pakeitimo, per 5 d. d.;
  • dėl lėšų, skirtų tikslinėms kompensacijoms mokėti, perskirstymo: tarp būsimų mėnesių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo mėnesio 15 d. ir ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.;
  • tarp būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 15 d.

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal VŠI Sutarties 1VŠI priedą ir motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal VŠI Sutarties 9VŠI priedą

 

„Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje“ – pateikti departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos projektą:

  • įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui dėl lėšų paskirstymo pakeitimo, per 5 d. d.;
  • dėl lėšų, skirtų tikslinėms kompensacijoms administruoti, perskirstymo: tarp  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių, nekeičiant išlaidų sąmatoje savivaldybės administracijai patvirtintos ketvirčio sumos, – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 10 d.;
  • tarp einamojo ir būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio antrojo mėnesio 10 d.

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal VŠI Sutarties 2VŠI priedą ir motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal VŠI Sutarties 10VŠI priedą

 

Pildoma programų administravimo valdymo informacinėje sistemoje (PAVIS)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-02