Vienkartinės Išmokos nukentėjusiems asmenims

Teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas;

Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas;

Lietuvos Respublikos  įstatymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22 – 1991-12-31).
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams ir jiems laidoti skiriamų laidojimo lėšų mokėjimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams“);

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo bei šių pašalpų indeksavimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo bei šių pašalpų indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo);

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1004 „Dėl Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms nukentėjusiems asmenims mokėti ir administruoti planavimo, skyrimo, pervedimo, naudojimo, kontrolės ir gautų lėšų panaudojimo ataskaitų teikimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. A1-405).

 


Paraiškos:

 

Paraiška lėšų gavimui vienkartinės išmokoms mokėti (išmokoms ginkluoto pasipriešinimo dalyviams) pagal VINA Sutarties 1VINA priedą – pateikti departamentui pagal poreikį.

Paraiška lėšų gavimui vienkartinės išmokoms mokėti (kompensacijoms sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims) pagal VINA Sutarties 2VINA priedą – pateikti departamentui pagal poreikį.

Paraiška lėšų gavimui vienkartinės išmokoms mokėti (kompensacijoms sovietinėje armijoje žuvusiųjų šeimoms) pagal VINA Sutarties 3VINA priedą – pateikti departamentui pagal poreikį.

 


Ataskaitos:

  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m.__________ mėn. _____ d. ketvirtinė ataskaita pagal VINA Sutarties 4VINA priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m.__________ mėn. _____ d. ketvirtinė ataskaita pagal VINA Sutarties 5VINA priedą – privaloma pateikti departamentui  kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų, skirtų Sutarties Nr. VINA- punkte nurodytai Priemonei administruoti, panaudojimą, 20__ m. _______ ketvirčio suvestinė pagal VINA Sutarties 6VINA priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.

Vienkartinių išmokų nukentėjusiems asmenims 20__ m. _______ d. ataskaita pagal VINA Sutarties 7VINA priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-02