DUK

Ar galima atestuotis iš karto vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinei kategorijai, praleidžiant socialinio darbuotojo kategoriją?

Taip, jei atitinkate norimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus.

 

Kaip atestuotis eksperto kvalifikacinei kategorijai?

SD siekiantis įgyti eksperto kvalifikacinę kategoriją, pateikia reikalaujamus dokumentus per Departamento informacinę sistemą. Vėliau prašymas svarstomas VAK posėdyje, kuriame privalo dalyvauti atestuojamas socialinis darbuotojas. Suteikus eksperto kvalifikacinę kategoriją išduodamas kvalifikacinės kategorijos pažymėjimas.

 

Kiek valandų turi būti supervizija?

Supervizijos trukmė nėra reglamentuota.

 

 Kodėl ne visos supervizijos užskaitomos?

Supervizijos procesui turi vadovauti profesionalus supervizorius, baigęs specialias supervizorių rengimo studijas ar mokymus, atitinkančius europinius supervizorių rengimo standartus (nustatytus Association of National Organisations for Supervision in Europe), ir turintis tai patvirtinantį dokumentą.

 

Ar per atestaciją užskaitomas vadovavimas studentų praktikai?

Užskaitomas vadovavimas tik socialinio darbo (ne socialinės pedagogikos ar individualios priežiūros )  studentų praktikai. Turi būti pateikta tinkamos formos pažyma, užpildyta ir patvirtinta įstaigos, kurioje vyko praktika, antspaudu bei vadovo parašu. Pažymoje privalo būti nurodyta vadovavimo studentų praktikai trukmė valandomis.

 

Kada aš gausiu pažymėjimą?

Socialinio darbuotojo bei vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimai neišduodami. Duomenis apie suteiktą kategoriją bei atitinkamas įsakymas įkeliami į Departamento informacinės sistemos duomenų bazę. Esant poreikiui, įsakymą galima atsispausdinti.

 

Mano diplome parašyta, kad suteikta socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija. Tai reiškia kad turiu socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategorija?

Ne, kvalifikacinė kategorija suteikiama tik atestacijos metu.

Profesine kvalifikacija ≠ Kvalifikacinė kategorija

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-21