Socialinio darbo metodiniai centrai

Socialinio darbo metodinių centrų 2020 metų veiklos analizė

Socialinių  paslaugų  priežiūros  departamento prie Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos direktorius 2018 m. gruodžio  19 d. įsakymas Nr. V1-671 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų metodinės veiklos organizavimo bei vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Socialinio darbo metodinių centrų atranką reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. A1-125 „Dėl Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“

Vadovaujantis Socialinių  paslaugų  priežiūros  departamento prie Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos direktorius  2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V1-317 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo“ patvirtinti šie socialinio darbo metodiniai centrai:

  1. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė;
  2. Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“;
  3. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras;
  4. Jaunuolių dienos centras;
  5. Dienos veiklos centras.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-20