Socialinių darbuotojų registracijos tvarka

Socialiniai darbuotojai Departamento informacinėje sistemoje registruojami vadovaujantis Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V1-168 „Dėl informacijos apie socialinius darbuotojus, dirbančius socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje (organizacijoje) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Socialinius darbuotojus Departamento informacinėje sistemoje (SDDKAIS) registruoja Įstaigos personalo darbuotojas – konkrečios įstaigos darbuotojas, įgaliotas teikti duomenis apie įstaigoje dirbančius socialinius darbuotojus:

  • Įstaigos personalo darbuotojas privalo užsiregistruoti Departamento informacinėje sistemoje adresu: sistemos.sppd.lt, nurodydamas darbo su sistema tikslą „duomenų apie socialinius darbuotojus teikimas“ bei ne vėliau kaip per tris darbo dienas el. paštu: [email protected] atsiųsti įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyto dokumento, patvirtinančio, kad darbuotojas turi teisę teikti duomenis apie įstaigoje dirbančius socialinius darbuotojus, kopiją.
  • Patvirtinus registracijos anketą, Įstaigos personalo darbuotojas registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu gauna pranešimą apie jo įregistravimą informacinėje sistemoje. Jam suteikiama teisė teikti, tikslinti bei peržiūrėti informaciją apie Įstaigoje dirbančius socialinius darbuotojus.
  • Įstaigos personalo darbuotojas, registruodamas savo įstaigos socialinį darbuotoją, pildo registracijos prašymą, kuriame įveda privalomus socialinio darbuotojo duomenis: gimimo datą, vardą ir pavardę, specializaciją, socialinio darbo stažą ir kt. bei perduoda nagrinėjimui ir registracijai SPPD.
  • Personalo darbuotojas el. paštu gauna informaciją apie SPPD darbuotojo priimtą sprendimą, o socialinis darbuotojas el. paštu gauna informaciją apie jo įregistravimą Departamento informacinėje sistemoje bei apie jam suteiktą socialinio darbuotojo kodą.
  • Apie naujai įsidarbinusį įstaigoje socialinį darbuotoją, kuris jau yra įregistruotas Sistemoje, Personalo darbuotojas pateikia SPPD darbuotojui įsidarbinimą patvirtinančio dokumento kopiją. SPPD darbuotojui papildžius socialinio darbuotojo stažo įrašą naujais duomenimis apie darbovietę, Personalo darbuotojas galės tvarkyti šio socialinio darbuotojo duomenis.
  • Pasikeitus socialinio darbuotojo asmens duomenims (vardui, pavardei, pareigoms, išsilavinimui), Personalo darbuotojas privalo atnaujinti informaciją apie socialinį darbuotoją. Atleidus darbuotoją iš užimamų pareigų, Personalo darbuotojas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikslinti darbuotojo stažo duomenis.

Sutrumpintas SDDKAIS naudotojo vadovas, skirtas socialiniams darbuotojams bei personalo darbuotojams

 

Informacija teikiama:

Inga Sapkaitė tel. 8 658 82189, el. p.: [email protected]

Rima Blagnienė tel. 8 658 82195, el.p.: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-21