Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikio 2021 analizė

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikio 2020 m. analizė

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikio 2019 m. analizė

Socialinių darbuotojų  profesinės kompetencijos tobulinimo  poreikio 2018 m. analizė

 

Informacijos apie įstaigų, organizacijų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius teikimas

1. Socialines paslaugas teikiančių įstaigų, organizacijų (toliau- Įstaigos, organizacijos) socialinių darbuotojų profesinė kompetencija įsivertinama (įvertinama) kasmet.

2. Ateinančių metų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikiai įsivertinami (įvertinami) per einamųjų metų pirmą pusmetį.

3. Informaciją apie Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius teikia ne visi socialiniai darbuotojai atskirai, o vienas įstaigos, organizacijos paskirtas darbuotojas.

 4. Įstaigos, organizacijos apibendrintą informaciją apie ateinančių metų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius teikia iki einamųjų metų liepos 31 d. vieną kartą per metus.

 

Informacija apie įstaigų, organizacijų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius teikiama per Socialinių paslaugų priežiūros departamento informacinę sistemą (registracijos žurnalą) adresu: https://sistemos.sppd.lt:8069

 

Sutrumpintas naudotojo vadovas, asmenims teikiantiems informaciją apie įstaigos, organizacijos socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikį

 

Metodinis profesinių kompetencijų įsivertinimo įrankis:

Kompetencijų ugdymo poreikio nustatymo metodika

Kompetencijų įsivertinimo įrankio vartotojo vadovas

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos įsivertinimo įrankis

Socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimas

Individualios priežiūros personalo (socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo, asmeninio asistento) profesinės kompetencijos tobulinimas

 

Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarką  reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006  m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programos atrankai ir tvirtinimui teikiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V1-279 „Dėl socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“. (nauja redakcija)

Individualios priežiūros darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimo programos ir įžanginių mokymų programos atrankai ir  derinimui teikiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-474 „Dėl individualios priežiūros darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimo programų ir įžanginių mokymų programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Programas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vertinimui gali teikti įstaigos, organizacijos, organizuojančios socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus,  socialinio darbo metodiniai centrai.

 

Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų rengimo rekomendacijos (Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atrankos komisijos narė Rita Augutienė)

 

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų vertinimo įžvalgos (Ginta Gerikaitė)

 

Programos tvirtinimui ir vertinimui teikiamos per Socialinių paslaugų priežiūros departamento informacinę sistemą adresu: https://sistemos.sppd.lt:8069.

Sutrumpintas naudotojo vadovas programų teikėjams

Sutrumpintas naudotojo vadovas programų atrankos komisijos nariams

 

Informacija teikiama:

Inga Sapkaitė, tel. 8 658 82189, [email protected] (socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo bei įžanginių individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programų rengimo ir teikimo klausimais).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27