Licencijavimas

Įstaigos, pageidaujančios teikti socialinės globos paslaugas, prieš pradėdamos šią veiklą nuo 2015 m. sausio 1 d. privalo įgyti atitinkamos rūšies licenciją socialinės globos teikimui. Socialinės globos įstaigų licencijavimas vykdomas per Socialinės globos licencijavimo elektroninę priemonę (SGLEP), prie kurios įstaiga prisijungia ir pateikia paraišką dėl naujos licencijos išdavimo, tikslinimo ar jau išduotos licencijos papildymo naujais licencijuojamos veiklos vykdymo duomenimis.


Prisijungimo prie Socialinės globos licencijavimo elektroninės priemonės (SGLEP) nuoroda: https://sglep.sppd.lt/login

Prisijungimo prie Socialinės globos licencijavimo elektroninės priemonės (SGLEP) video gidas https://www.youtube.com/watch?v=wVXz4WPv2zg


Valstybės rinkliava už licenciją teikti socialinę globą (įmokos kodas 5781):

- išdavimas (papildymas) 43 Eur;

- patikslinimas 7,2 Eur.

Valstybės rinkliava už licencijos teikti socialinę globą išdavimą (patikslinimą) mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas  http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Valstybės rinkliava mokama gavus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM pranešimą dėl sprendimo išduoti licenciją.


Kilus klausimams kreipkitės į Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistes:

Silvą Padolskytę, tel. 8 658 82309

Kristiną Šivickienę, tel. 8 658 82314

Kristiną Žebrauskienę, tel. 8 658 86289


Pastaba. Nesant galimybei pateikti paraišką per SGLEP, paraiškos ir licencijavimo klausimynų formas galite rasti čia: http://www.sppd.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/klausimynu-ir-paraiskos-formos 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-26