Licencijavimas

Įstaigos, pageidaujančios teikti socialinės globos paslaugas, prieš pradėdamos šią veiklą nuo 2015 m. sausio 1 d. privalo įgyti atitinkamos rūšies licenciją socialinės globos teikimui.

 

Kilus klausimams kreiptis į už socialinės globos įstaigų licencijavimą atsakingas Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistes:

Silvą Padolskytę, tel. 8 658 82309 (paraiškų pateikimo SGLEP sistemoje klausimai, įstaigų licencijavimo klausimai )

Kristiną Šivickienę, tel. 8 658 82314 (prisijungimo prie SGLEP klausimai, įstaigų licencijavimo klausimai)

Kristiną Žebrauskienę, tel. 8 658 86289 (įstaigų licencijavimo klausimai)

 

Pagrindiniai žingsniai kreipiantis licencijos:

1.  Atsakingas asmuo SGLEP adresu http://sistemos.sppd.lt:8069/ susikuria vartotoją ir pateikia pagrindinius nurodytus įstaigos bei savo duomenis. Prašome prie SGLEP jungtis tik per aukščiau nurodytą nuorodą.

2.  Nurodytu elektroniniu paštu gavęs aktyvuotą elektroninę nuorodą, atsakingas asmuo per ją savo susikurtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu prisijungia prie SGLEP ir užpildo nurodytus duomenis, pateikia skenuotą užpildytą klausimyno formą. Klausimynų formos yra adresu http://www.sppd.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/klausimynu-ir-paraiskos-formos 

Atkreiptinas dėmesys:

- Paraiška licencijai gauti pildant duomenis iš dalies suformuojama automatiškai. Užpildžius likusius duomenis ji pateikiama per elektroninę priemonę.

 - Duomenys per elektroninę priemonę pateikiami keliais etapais, o po kiekvieno iš jų per elektroninę priemonę ir/ar nurodytu elektroniniu paštu įstaiga informuojama apie reikalingus tolimesnius žingsnius.  

Valstybės rinkliava už licenciją teikti socialinę globą (įmokos kodas 5781):

- išdavimas 43 Eur;

- patikslinimas 7,2 Eur.

Valstybės rinkliava už licencijos teikti socialinę globą išdavimą (patikslinimą) mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas  http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Valstybės rinkliava mokama gavus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM pranešimą dėl sprendimo išduoti licenciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-04