Licencijavimo klausimynų ir paraiškos formos

Informaciją, kaip pildyti klausimynus, rasite ČIA.

Klausimynas licencijai (SGL-1 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną (taikoma bendruomeniniams vaikų globos namams)

SGL-1 FORMOS (BENDRUOMENINIAMS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS) KLAUSIMYNO PILDYMO INSTRUKCIJA

Klausimynas licencijai (SGL-2 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną

SGL-2 FORMOS (SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS) KLAUSIMYNO PILDYMO INSTRUKCIJA

Klausimynas licencijai (SGL-3 forma) Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

SGL-3 FORMOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAMS) KLAUSIMYNO PILDYMO INSTRUKCIJA

Klausimynas licencijai (SGL-4 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

SGL-4 FORMOS (SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS) KLAUSIMYNO PILDYMO INSTRUKCIJA

Klausimynas licencijai (SGL-5 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims (taikoma grupinio gyvenimo namams)

SGL-5 FORMOS (GRUPINIO GYVENIMO NAMAMS) KLAUSIMYNO PILDYMO INSTRUKCIJA

Klausimynas licencijai (SGL-6 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams šeimynoje (taikoma šeimynoms)

SGL-6 FORMOS (ŠEIMYNOMS) KLAUSIMYNO PILDYMO INSTRUKCIJA

Klausimynas licencijai (SGL-7 forma) Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose

SGL-7 FORMOS (PASLAUGŲ TEIKIMAS NAMUOSE) KLAUSIMYNO PILDYMO INSTRUKCIJA

Klausimynas licencijai (SGL-8 forma) Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) socialinę riziką patiriantiems asmenims gauti

SGL-8 FORMOS (PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ) KLAUSIMYNO PILDYMO INSTRUKCIJA

Paraiška išduoti licenciją socialinei globai teikti, teikiama ne elektroniniu būdu (nesant galimybės pateikti paraiškos per SGLEP)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-16