Licencijavimo klausimynų ir paraiškos formos

 

Klausimynas „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną“ išdavimo įstaigoms, planuojančioms teikti socialinę globą iš Ukrainos evakuojamiems vaikams

Klausimynas licencijai (SGL-9 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje (išskyrus šeimyną) 


Klausimynas licencijai (SGL-1 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną (taikoma bendruomeniniams vaikų globos namams)


Klausimynas licencijai (SGL-2 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną


Klausimynas licencijai (SGL-3 forma) Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims


Klausimynas licencijai (SGL-4 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims


Klausimynas licencijai (SGL-5 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims (taikoma grupinio gyvenimo namams)


Klausimynas licencijai (SGL-6 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams šeimynoje (taikoma šeimynoms)


Klausimynas licencijai (SGL-7 forma) Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose


Klausimynas licencijai (SGL-8 forma) Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) socialinę riziką patiriantiems asmenims gauti


Paraiška išduoti licenciją socialinei globai teikti, teikiama ne elektroniniu būdu (nesant galimybės pateikti paraiškos per SGLEP)


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-05