Metodinės rekomendacijos

Planinių patikrinimų kontroliniai klausimynai:


Rekomendacijos dėl vaiko konkrečių poreikių vertinimo ir individualaus socialinės globos plano sudarymo ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą teikiančioms įstaigoms:


Rekomendacijos dėl individualaus socialinės globos plano sudarymo suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą teikiančioms įstaigoms (individualaus socialinės globos plano forma)

Rekomendacijos dėl asmens individualių poreikių vertinimo suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą teikiančioms įstaigoms (individualių asmens poreikių vertinimo forma; asmens pageidavimai mirties atveju).

Rekomendacijos socialinės globos įstaigoms dėl greitųjų SARS-COV-2 antigeno testų atlikimo. 

2021 m. sausio 11 d. Smurto prieš vaikus ir suaugusius asmenis, turinčius negalią, prevencijos rekomendacijos socialinės globos įstaigoms 

2020 m. gegužės 22 d. Rekomendacijos socialinės globos įstaigoms dėl koronaviruso (COVID-19)

 

2020 m. gegužės 22 d. Rekomendacijos dėl senelių ir suaugusių asmenų su negalia globos namuose gyventojų lankymo ir veiksmų ekstremalios situacijos metu

Rekomendacijos vaikų globos įstaigoms dėl kontrolinio klausimyno parengimo ekstremalios situacijos metu

Kontrolinis klausimynas dėl pasirengimo veikti ekstremalios situacijos metu senelių ir suaugusių asmenų su negalia įstaigose

Dėl teisinio pagrindo naudotis patalpomis

Rekomendacija dėl aplinkos pritaikymo neįgaliesiems 

Rekomendacija dėl įsivertinimo normų reikalavimams

Rekomendacija dėl „Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui, vaikui registracijos žurnalo“ turinio dalių bei sąvokos

Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimo rekomendacijos

Rekomendacija dėl poreikio vertinimo

Rekomendacija dėl individualaus socialinės globos plano sudarymo

Individualaus socialinės globos plano sudedamosios dalys pagal normų grupes

Rekomendacija dėl kasdienių įgūdžių ugdymo

Vaikų socialinės globos kokybė ir jos vertinimas

Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo metodinės rekomendacijos

Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo pratybos

Vaikas, gimęs mūsų širdyse: atmintinė globėjams ir įtėviams

Rekomendacija savivaldybėms dėl socialinės priežiūros kokybės kontrolės

Informacija dėl veiklos vykdymo neturint leidimų, kliudymo pareigūnams ir administracinės atsakomybės

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-17